Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bewust grondstofverbruik

Gerard van Uden B.V. zoekt voortdurend naar een efficiëntere manier van grondstofverbruik. Daarnaast voldoen onze grondstoffen aan criteria voor verantwoorde productie, verwerking en vervoer. Door bewust om te gaan met grondstoffen, speelt Gerard van Uden B.V. in op het schaarser en duurder worden van natuurlijke grondstoffen van de internationale vleeswarenindustrie.

Milieumanagement

Met behulp van een speciaal milieumanagementsysteem besteden wij in onze bedrijfsvoering structureel aandacht aan het milieu. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
– Voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s
– Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties